Diakonie Vsetín naléhavě hledá zdravotní sestru do domova pro seniory, Domova Harmonie na Vsetíně.

Bližší informace najdete zde: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-v-domove-pro-seniory/

Diakonie ČCE – středisko Vsetín
Strmá 34, 755 01, Vsetín
IČO: 73633178; dárcovský účet: 208149648/0300
T: 734 766 350, 571 420 617
e: vodakova@diakonievsetin.cz
www.diakonievsetin.cz