Elektronickou přihlášku naleznete na stránkách školy: www.zus-vsetin.cz

Přihlášky můžete posílat v eletronické podobě, doručit osobně či poštou na kmenovou školu.