Novinka letošní turistické sezóny, kterou je prohlídková trasa ZÓNA ZLÍN. Jedná se o pravidelné procházky po architektuře, kterými vás provedou zasvěcení milovníci zlínské architektury. Kromě nejvýznamnějších architektonicky cenných staveb vám představí tzv. funkční zóny, podle kterých byl plánován moderní urbanismus Zlína. Procházky se konají každou středu a sobotu, od června do září. Na první z nich se můžete vydat již 23. června.

Bližší informace a registrace na: http://bit.ly/zonazlin