Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060776566 v naší obci, která proběhne 11. 8. 2021 od 08:00 do 20:00 hodin.
Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných, nebo parcelních: č. p. 115, 116, 117, 150, 226, 242, k. ú. Lidečko (kód 683671): parcelní č. 935 v lokalitě Sekulovy paseky a začátek Pulčín.

Translate »