V neděli 29. srpna 2021 byla v prostorách farního centra sloužena mše svatá za spolkový život v obci a bylo vysvěceno farní centrum P. Petrem Martinkou. Po mši svaté byl pro všechny přítomné připravený GULÁŠ, který uvařili naši myslivci a nutno říct, že se jim opět moc vydařil, jeho výdej zajistili zahrádkáři. Odpoledne už však patřilo dětem. Program dětského dne, který zajistili skauti se nesl v tématu pohádek od Walt Disney ke spokojenosti všech dětí. O občerstvení se postarali chlapi z KPŠ, ozvučení akce zajistil pan Milan Pavlík a roli fotografa přijal Marek Gargulák – všem moc děkujeme. Poděkování patří také všem kdo se jakkoliv podíleli na přípravě a hladkém průběhu této akce.

Odkaz na celé fotoalbum: webshare.cz/#/folder/GuPvQY0jF2/detsky-den

Autor fotografií: Marek Gargulák