Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060788866 v naší obci, která proběhne 22. 9. 2021 od 7:45 do 19:45 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných, nebo parcelních: č. p. 115, 116, 117, 150, 226, 242 / parcelní č. 935 v části lokality Sekulovy paseky a začátek Pulčín.