V úterý 19. 10. 2021 od 15:00 hod. zorganizovala obec ve spolupráci se Společenským klubem ve velkém sále Spol. centra SETKÁNÍ SENIORŮ. Velké poděkování patří všem našim občanům, kteří se této akce v hojném počtu zúčastnili. Dále patří poděkování paní Kopečkové a souboru Nebojsové, Veselé Pětce z Lužné, MS ČČK Lidečko, kuchařkám MŠ Lidečko, manželům Pavlíkovým, Kláře Trochtové a zaměstancům obecního úřadu a Společenskému klubu Lidečko.

Autor fotografií: Klára Trochtová

Odkaz na fotogalerii: https://photos.app.goo.gl/K2r2P9u8ATRDNKna9