Letošní Tradiční Lidečkovský jarmark se uskuteční 6. 11. 2021 pouze za příznivé epidemiologické situace.

V případě zájmu o prodejní místo musíte vyplnit a odeslat elektronicky ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ PRODEJNÍHO MÍSTA.

O tom, zda Vám bude prodejní místo přiděleno budete včas informováni.

Více informací zde:

Translate »