Podmínky akce Milostivé léto

Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, tedy před datem 28. 10. 2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.

Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný celek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vznikají pohledávky:

  • Obec – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.
  • Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské poplatky
  • Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění
  • Dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno
  • ČEZ – účty za elektřinu, plyn atd.
  • Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužené studium

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči společnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. Innogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou společnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze zjistit na stránkách Justice.cz.

Dalšími podmínkami je, že dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá například celní nebo daňová správa.

Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevztahuje.

Pokud exekuce podmínky splňuje, nic nebrání jejímu uhrazení. Přesný postup je rozebrán na následujících řádcích.

Jak postupovat krok za krokem

1. Získat přehled o nesplacených závazcích

Pro využití akce je nezbytné mít přesný přehled o svých exekucích, což bohužel mnoho dlužníků nemá.
Nicméně přes web www.exekuceinfo.cz je možné získat výpis všech exekucí, které jsou na dlužníka vedeny v centrálním registru exekucí. Kromě počtu exekucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní údaje na příslušné exekutory, což jsou informace nezbytné pro další krok.

2. Kontaktování exekutora

Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následující: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exekuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, nebo datovou schránkou. Pro urychlení se doporučuje připojit i čísla jednotlivých exekucí, která jsou součástí výpisů z předchozího bodu.

3. Uhrazení dluhu

Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč (750 Kč + DPH). Platba se odesílá na stejný účet jako při běžné exekuční splátce. Pokud dlužník účet neví, vyžádá si jej společně s potřebnými údaji od exekutora. Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést např. „Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto“. O splacení dluhu musí být exekutor kromě popisu u platby znovu informován i oficiální cestou, tedy dopisem, nebo zprávou přes datovou schránku.

4. Kontrola v registru exekucí

Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, aby zápis o exekuci z registru odmazal. Pokud je po této době exekuce v novém výpisu ze stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět kontaktovat exekutora a požadovat nápravu.

Více informací zde: https://exekuce.justice.cz/milostive-leto