Daily Archives: 11.1.2022

Děkujeme za vaši štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která dosáhla rekordní výše a to 133. 782,- KČ. Poděkování patří také všem koledníčkům a jejich vedoucím, kteří vyrazili do ulic naší obce a darovali svůj čas pro tuto aktivitu a všem jenž se do této sbírky jakkoliv zapojili. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, […]