Děkujeme za vaši štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která dosáhla rekordní výše a to 133. 782,- KČ. Poděkování patří také všem koledníčkům a jejich vedoucím, kteří vyrazili do ulic naší obce a darovali svůj čas pro tuto aktivitu a všem jenž se do této sbírky jakkoliv zapojili. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Podrobné informace najdete na oficiálním webu Tříkrálové sbírky: https://www.trikralovasbirka.cz/

Výtěžek minulých sbírek byl následující:

rok 2022              133. 782,-                                                                                                                        

rok 2021              89. 736,-              (sbírka neprobíhala formou obchůzky z důvodu šíření Covid-19)

rok 2020              121. 286,-                                                                                                         

rok 2019              110. 944,-                                                                                                        

autor fotogrrafií: Stanislav Sekula

Odkaz na fotogalerii: https://www.zonerama.com/stanislavsekula/Album/8055963?fbclid=IwAR1FmXtvbfm8zXZv_UqSI3CEvDYzLt1DURmbM-CWS80NbsV4rbZ9jjV5dC8