Z důvodu uzavření železniční tratě mezi stanicemi Horní Lideč a Valašská Polanka je zajištěna náhradní autobusová doprava. Náhradní doprava za osobní vlaky bude řešena autobusy, v Lidečku budou autobusy zastavovat pouze na autobusové zastávce u Davidů. Rychlíky ve směru Púchov – Vsetín jsou za každý vlak vedeny dva spoje náhradní autobusové dopravy. První autobusový spoj odjíždí ze stanice Púchov o 30 minut dříve, to znamená, že i z Horní Lidče bude náhradní autobusový spoj vyjíždět o 30 minut dříve z autobusové zastávky Horní Lideč „železnice“ (jedná se o zastávku vedle budovy Policie ČR), tento spoj navazuje ve stanici Vsetín na vlak. Druhý autobusový spoj odjíždí ze stanice Púchov v čase pravidelného odjezdu, ale ve stanici Vsetín není (vyjma vlaku EC 120) přestup na vlak směr Praha.

Výlukový jízdní řád je zveřejněn na webových stránkách dopravců, na webových stránkách naší obce a najdete ho i ve vývěsce. Podrobné informace k výluce najdete na webu českých drah.

Obecné opatření v dálkové dopravě

Provoz v úseku Valašská Polanka – Horní Lideč bude od soboty 15. ledna 2022 zastaven.

Dne 15. ledna 2022 vlak EC 220 pojede bez omezení, od 16. ledna bude veden náhradní autobusovou dopravou v úseku Púchov – Vsetín.

Od 15. ledna do odvolání (pravděpodobně 31. března 2022) budou vedeny vlaky EC 121, 123, 125, 127, 129 a EC 221 náhradní autobusovou dopravou v úseku Vsetín – Púchov dle výlukového jízdního řádu.

Od 15. ledna 2022 do odvolání (pravděpodobně 31. března 2022) budou vedeny vlaky EC 128, 126, 124, 122, 120 v úseku Púchov – Vsetín dle výlukového jízdního řádu. Vlaky ve směru Púchov – Vsetín jsou za každý vlak vedeny dva spoje náhradní dopravy. Jeden autobusový spoj odjíždí ze stanice Púchov o 30 minut dříve než je pravidelný odjezd vlaku a navazuje ve stanici Vsetín na vlak. Druhý autobusový spoj odjíždí ze stanice Púchov v čase pravidelného odjezdu, ale ve stanici Vsetín není (vyjma vlaku EC 120) přestup na vlak směr Praha.

Cestujícím, kteří jedou v úseku Praha – Žilina, doporučujeme předejít komplikacím při přestupu na/z autobusu, nebo případnému zmeškání přípojů a využít vlaky linky Ex 1 (Praha – Ostrava – Žilina). Z toho důvodu vyhlašujeme následující opatření:
Jízdenky vydané v mezinárodní přepravě přes Horní Lideč Gr. platí bez doplatku jízdného jak na území ČR, tak na Slovensku i při jízdě přes Čadca Gr.
Ve vlacích přes Čadcu budou uznány i Včasná jízdenka Evropa a EUROPA EXPRES bez ohledu na číslo povinného vlaku, pro který jsou vydány.
Tyto jízdenky platí v jiném vlaku pro celou trasu, pro kterou byly vydány (tzn. Praha – Púchov/Žilina).

ZDROJ: https://www.cd.cz/jizdni-rad/omezeni-provozu/mimoradnost/36653/