Krajský úřad ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací UTB zahájili dotazníkové šetření ke Komunikaci a vnímání Zlínského kraje pohledem občanů. Tento průzkum bude probíhat až do konce března 2022 jehož cílem je zjistit, jaké informace z regionu obyvatele nejvíc zajímají, kde je nejčastěji hledají a kde by je ideálně chtěli nacházet. Tímto také chtějí zjistit postoj k hodnotám a vnímání Zlínského kraje jako takového..

Dotazník je k dispozici online: KOMUNIKACE A VNÍMÁNÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE POHLEDEM OBČANŮ – Survio, ale také v tištěné variantě – tu najdete v novém Magazínu 21.