Daily Archives: 15.3.2022

Preventista SDH Lidečko upozorňuje občany na zákaz vypalování suchých plošných porostů! Dále oznamuje, že spalování biologického odpadu ze zahrad, je nutné předem ohlásit prostřednictvím hasičského záchranného sboru zlínského kraje a řádně zabezpečit uhašení. Bezohledným vypalováním může dojít k újmě na zdraví, majetku a je vyměřen finanční postih. Hlášení pálení místně příslušným HZS krajů: Provádí se elektronicky […]