Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060820884 v naší obci, která proběhne 13. 4. 2022 od 7:45 do 16:00 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných, čísel evidenčních, nebo parcelních: č. p. 11, 17, 19, 20, 27, 37-42, 44, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55-62, 65, 67, 68, 71, 72, 74-82, 84, 89, 90, 103-108,114, 118, 122, 123, 124, 130, 135-142, 144, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 163, 165, 167, 170, 172, 173, 176,184, 188, 193-197, 205, 207, 208, 209, 215, 217, 221, 222, 224, 228, 229, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 245,246, 249-253, 255, 257, 260, 261, 268, 273, 277, 278, 279, 280, 288, 289, 290, 292, 293, 299-303, 307, 311, 312, 314-318, 320, 323, 326-331, 338, 339, 340, 341, 343, 344, 346, 348, 349, 350, 357, 359, 361, 363, 365-370, 377-381, 383, 384, 385, 386, 388, 394, 395, 396, 398, 399, 402, 404, 406, 409, 411, 414, 418, 419, 420, 421, 423, 425, 429, 430, 431, 437, 439, 440, 453, 461, 465, 466, 482, 483, 488, 492, 493, 511, 512, 514, 515, 517, 525, 533, 537, 541, 543, 544, 554, 558 / č. ev. 6, 7, 13 / parcelní č. 69/1, 213/2, 228/2, 228/3, 228/4, 358, 464, 658/2, 1010/18, 1061/2, 1102/2, 1495/1, 2885/2, 3074/3, 3148/2, 3170/3, 4198/1, 4348, 683671