Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060820899 v naší obci.

Odstávka proběhne v době od 8:00 do 15:30 hodin.

Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných a parcelních čísel: č. p.: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12-16, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 43, 50, 64, 69, 73, 83, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 111, 113, 119, 121, 125, 126, 128, 129, 134, 143, 146, 147, 148, 155, 158, 159, 161, 166, 168, 174, 177-183, 186, 187, 189, 191, 192, 199, 200, 202, 203, 204, 210, 211, 213, 214, 216, 218, 219, 220, 223, 225, 232, 234, 238, 243, 244, 247, 248, 254, 256, 258, 263-267, 269, 270, 271, 272, 274, 275, 276, 282-287, 291, 294-298, 304, 305, 306, 308, 309, 310, 313, 319, 321, 322, 324, 325, 332, 333, 334, 336, 337, 342, 347, 351-356, 358, 360, 362, 364, 371-376, 382, 387, 389-393, 397, 400, 401, 403, 405, 407, 408, 410, 412, 413, 415, 416, 417, 422, 424, 426, 427, 428, 432-436, 438, 442-452, 454-460, 462, 463, 464, 467-481, 484, 485, 487, 489, 490, 491, 494, 513, 518, 521, 523, 527, 531, 534, 535, 542, 547, 562, parcelní č. ST 92/4, 782, 2082/23, 2325/1, 2352/11, 2448/4, 2456/18, 2456/31, 2539, 2813, 2814/11, 2817/1