Milí dárci, děkujeme Vám za všechny dary, které jste nám od 24. února 2022 přinesli.

Tyto dary byly průběžně podle potřeb rozdány takto:

  • ve spolupráci se Skautským krizovým centrem byly, ihned třetí den po zahájení války, odeslány do Užhorodu. Uplatnění našel zejména zdravotní materiál, který putoval přímo do nemocnice.
  • ve spolupráci s Charitou Vsetín do tranzitního místa ve Vsetíně 
  • podle konkrétních přání a potřeb jsme věnovali věci do rodin v H. Lidči, Vsetíně a Otrokovicích.
  • ve spolupráci s panem Slánským jsme poslaly dary do Koločavy (ve zdejším penzionu našli azyl uprchlíci z válečné zóny).
  • ve spolupráci se skauty z Valmezu a s panem Psotou jsme poslali velkou část darů přímo na Ukrajinu.

Ostatní věci, pro které jsme nenašli uplatnění (oblečení, kočárky) jsme věnovali společnosti Textilní banka.cz

Děkujeme za dosavadní spolupráci…