Starosta obce Lidečko v souladu s § 29 zákona č. 491/2001Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:

DOBU KONÁNÍ VOLEB

  • v pátek – 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin
  • v sobotu – 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ VOLEB

  • místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je zasedací místnost obecního úřadu, Lidečko č. p. 467