V příloze naleznete výsledky voleb do Zastupitelstva obce Lidečko konaných ve dnech 23. a 24. září 2022: