Slavnostní požehnání sochy Panny Marie Lurdské proběhlo v neděli 9. října 2022.