Daily Archives: 9.11.2022

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na výměnukotlů na tuhá paliva za nový zdroj vyhovující ekologickým normám. Dotace jeposkytována na pořízení kotle na biomasu (topí se dřevem, štěpkou či dřevěnýmipeletami a briketami) nebo tepelného čerpadla.

Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby.Prosíme, pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost. Přístupové údaje obdržíte doporučeným dopisem během měsíce ledna, února nebo března 2023. Datovou schránku si také můžete založit sami […]

Dle této nové legislativy bude automaticky počátkem roku 2023 pro podnikající fyzickou osobu nebo pro právnickou osobu zřízena datová schránka (dále jen “DS“), a to na základě zápisu do příslušné evidence, která informaci o zapsání automaticky zapisuje také do registru osob. Tuto datovou schránku nelze znepřístupnit.