V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám je možné získat dotaci na výměnu
kotlů na tuhá paliva za nový zdroj vyhovující ekologickým normám. Dotace je
poskytována na pořízení kotle na biomasu (topí se dřevem, štěpkou či dřevěnými
peletami a briketami) nebo tepelného čerpadla.