Daily Archives: 9.1.2023

Pomoc pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy. Můžete se obrátit na MAS Hornolidečska, z.s. (budova ZŠ Lidečko). Více informací na: http://www.novazelenausporam.cz/

Děkujeme za vaši štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která dosáhla rekordní výše a to 142 471,- KČ. Poděkování patří také všem koledníčkům a jejich vedoucím, kteří vyrazili do ulic naší obce a darovali svůj čas pro tuto aktivitu a všem jenž se do této sbírky jakkoliv zapojili. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, […]