Daily Archives: 16.1.2023

38. ročník Valašského bálu ve Valašské Polance se uskuteční 21. ledna 2023. K tanci a poslechu zahraje dechovka Polančanka. Během večera předtančí folklorní soubor Polančan. Vstupenky s místenků k prodeji zde: www.valasskapolanka.cz – rezervace. Těší sa na vás všechny a na krojované zvlášť!