Děkujeme za vaši štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která dosáhla rekordní výše a to 142 471,- KČ. Poděkování patří také všem koledníčkům a jejich vedoucím, kteří vyrazili do ulic naší obce a darovali svůj čas pro tuto aktivitu a všem jenž se do této sbírky jakkoliv zapojili. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším lidem v nouzi všude tam, kam dosáhne pomoc Charity Česká republika. Desetina výnosu sbírky je každoročně určena na rozvojovou a humanitární pomoc v zahraničí.

Podrobné informace najdete na oficiálním webu Tříkrálové sbírky: https://www.trikralovasbirka.cz/

Výtěžek minulých sbírek byl následující:

rok 2023 – 142. 471,- + 20 Euro

rok 2022 – 133. 782,-                                                                                                                        

rok 2021 – 89. 736,-              (sbírka neprobíhala formou obchůzky z důvodu šíření Covid-19)

rok 2020 – 121. 286,-                                                                                                         

rok 2019 – 110. 944,-