Honební starosta Honebního společenství Lidečko svolává VALNOU HROMADU, která se uskuteční v pátek 3. 3. 2023 v 18:00 hodin ve velkém sále Společenského centra v Lidečku.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba návrhové komise
  4. Zpráva za uplynulé období
  5. Finanční hospodaření
  6. Tvorba a pronájem honitby
  7. Diskuse
  8. Závěr

Brhel Stanislav – Honební starosta