Dětský den proběhl 4. 6. 2023 na Myslivecké chatě v Račném.

V 11:00 hodin byla sloužena mše sv. za všechny složky v obci, za rozvoj spolkového života, za živé a zemřelé obyvatele Račného u kapličky sv. Anežky, poté se podával guláš a od 13:30 hodin byl zahájen program dětského dne. Byla připravena dětská soutěžní stanoviště, autovláček, skákací hrad, občerstvení a jiné.

Více fotografií: https://eu.zonerama.com/stanislavsekula/Album/9887343?fbclid=IwAR3zMebWroWhuNSdh5f73toAF8gZ08eZDx7ME1Neyd5fuFwWwR6mbp_Wz9k

Autor fotografií: Stanislav Sekula

Více fotografií: https://eu.zonerama.com/Leap1/Album/9890868?fbclid=IwAR1XJePn_m6NR7h8nA9-OYEiqgLr9GyH5cgy6thvOcauRxQrj2gOKbGjOtY

Autor fotografií: Lea Petrůjová