Monthly Archives: Srpen 2023

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060909657 v naší obci, které proběhne v ÚT 12.9.2023 v době od 7:30 do 18:30 hodin. Přerušení dodávky elektřiny se bude týkat těchto čísel popisných,čísel evidenčních, nebo parcelních: č. p. 1, 2, 3, 28, 29, 91, […]

Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad na rok 2023, poplatek za psa a nemovitost jsou splatné k 31. 8. 2023. Poplatek můžete zaplatit hotově na Poště Partner nebo převodem na bank. účet, č.ú.: 9626851/0100, jako var. symbol uveďte číslo popisné.Poplatky činí: dospělý 550 Kč, student 300 Kč (po předložení dokladu o studiu), dítě 300 […]

SDH Lidečko vás srdečně zve v neděli 3. 9. 2023 pod Čertovy skály, kde se uskuteční od 11:00 hod. přeložený letos již 53. ročník hasičské soutěže „O putovní pohár Čertových skal“ a od 15:00 hod. bude následovat 10. ročník „O putovní pohár veteránů z Lidečka“. Mezi těmito soutěžemi se za příznivého počasí představí i naši nejmladší […]

V neděli 20. 8. 2023 proběhly v Lidečku v kulturním areálu u Penzionu Čertovy skály Dožínky. Zahájeny byly děkovnou dožínkovou mší svatou, poté proběhl doprovodný program: dožatá, předání dožínkového věnce hospodářům a přátelské posezení. Dožínkový program doprovázela cimbálová muzika a poté k tanci i poslechu hrála Dechová hudba Lidečanka. Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací […]

MAS Hornolidečska, z.s. vypisuje na pozici projektového manažera – komunitního pracovníka projektu OPZ+ výběrové řízení. Přihlášky o zaměstnání přijímáme do 15.9.2023 do 12 hod. Přihlášky mohou uchazeči podat: e-mailem: lahoda@mashornolidecska.cz Písemně (nebo osobně) na adresu: MAS Hornolidečska, z.s., adresa kanceláře: Lidečko 36, PSČ 756 15 Nabídka uchazeče bude obsahovat: Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno, […]

  • 1
  • 2