Daily Archives: 22.8.2023

MAS Hornolidečska, z.s. vypisuje na pozici projektového manažera – komunitního pracovníka projektu OPZ+ výběrové řízení. Přihlášky o zaměstnání přijímáme do 15.9.2023 do 12 hod. Přihlášky mohou uchazeči podat: e-mailem: lahoda@mashornolidecska.cz Písemně (nebo osobně) na adresu: MAS Hornolidečska, z.s., adresa kanceláře: Lidečko 36, PSČ 756 15 Nabídka uchazeče bude obsahovat: Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno, […]