Upozorňujeme občany, že poplatky za komunální odpad na rok 2023, poplatek za psa a nemovitost jsou splatné k 31. 8. 2023.

Poplatek můžete zaplatit hotově na Poště Partner nebo převodem na bank. účet, č.ú.: 9626851/0100, jako var. symbol uveďte číslo popisné.
Poplatky činí: dospělý 550 Kč, student 300 Kč (po předložení dokladu o studiu), dítě 300 Kč, pes 150 Kč, za trvale obydlené rekreační objekty 550 Kč.
Pytle na tříděný odpad a žetony na popelnice jsou k dostání na Poště Partner v Lidečku.