Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pracuje s rodinami, které jsou v obtížné životní situaci. Služba funguje již od roku 2017 a od června tohoto roku začala působit v celém Zlínském kraji. K rozšíření došlo díky projektu „Podpora duševního zdraví v rodinách ve Zlínském kraji“. V rámci projektu pracuje i s rodinami, kde se u dětí objevují různé projevy psychické nepohody jako např. smutek, neklid, výkyvy nálad, potíže se soustředěním, poruchy přijmu potravy, odmítání kontaktů s vrstevníky, agrese či vzdor. Chce předcházet extrémním projevům jako jsou např. deprese či sebepoškozování. Cílí také na práci s rodiči, kteří trpí psychickými problémy a život jejich dětí je tím zasažen.

Více informací na webu: https://nastejnevlne.cz/

Poradenské a krizové centrum, p. o.: https://pkcentrum.cz/