Daily Archives: 19.10.2023

Diakonie Vsetín naléhavě hledá všeobecné zdravotní sestry pro sociální a zdravotní služby.  Jednalo by se o tento druh pomoci: Zdrav. sestra pro Domácí hospic Devětsil: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-pro-domaci-hospic-devetsil/ Zdrav. sestra pro terénní ošetřovatelskou péči: https://www.diakonievsetin.cz/volna-mista/zdravotni-sestra-pro-terenni-osetrovatelskou-peci/ […]