Vysloužilé zářivky, LED žárovky či přímo žhavené žárovky včetně halogenových, dále fény, vysavače nebo rychlovarné konvice rozhodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Nejen, že se vysloužilá elektrozařízení dají opětovně využít a recyklovat, ale úsporné zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a proto nesmí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod.  

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty 

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové komponenty. Sklo se používá zejména jako technický materiál. Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny.  

Ze starého fénu nový elektrospotřebič 

Důležitým zdrojem cenných druhotných surovin jsou i malé a velké elektrospotřebiče, které by rozhodně neměly končit v kontejnerech na běžný komunální odpad. Obsahují například hliník, mosaz, měď, stopové množství zlata a dalších vzácných kovů, které se dají znovu využít při výrobě nových elektrozařízení. Elektroodpad tak díky vám neskončí nikde ve spalovně, nebo na skládce, ale ve výrobě, kde z něj může vzniknout nový elektrospotřebič. 

Odneste je „do sběru“ 

Pokud teď přemýšlíte, jak s vysloužilým elektrozařízením či žárovkou naložit a kde je odevzdat k recyklaci, rádi vám poradíme. 

Vysloužilý světelný zdroj můžete odevzdat v elektro obchodě při nákupu nového nebo ho odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna ve vstupní chodbě do budovy OÚ. 

Také můžete nefunkční zářivku, wolframovou, halogenovou či LED žárovku odnést spolu s dalším elektroodpadem do Sběrného místa v době jejího provozu. Obsluha sběrného dvora je zdarma převezme a vloží do speciálních sběrných nádob.   

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci  Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od roku 2005. Provozuje síť sběrných míst, která vybavuje sběrnými nádobami a plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.  

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www.ekolamp.cz.

https://www.ekolamp.cz/cz/obce-a-sberna-mista/informovani