Okresní rada prevence oznamuje občanům povinnosti o udržování spalinových cest (komínů)

K této povinností byla vydána vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

V topných tělesech se spalují nežádoucí druhy paliva a tím dochází k velkému znečíštění spalinových

cest a ovzduší

Způsob čištění spalinové cesty

Čištění spalinové cesty se provádí odstraněním pevných látek, usazenin a nečistot ze spalinové cesty a jejích komponentů a výběrem pevných částí spalin nahromaděných v půdici komínového průduchu a kondenzátů ze spalinové cesty.

Způsob kontroly spalinové cesty

Kontrola spalinové cesty se provádí po jejím vyčištění posouzením

  1. toho, zda stav a provedení spalinové cestyv době kontroly odpovídá technickým požadavkům, podle kterých byla spalinová cesta navržena, provedena a bylo zahájeno její užívání,
  2. toho, zda stav a provedení spalinové cesty za-jistí, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů paliv byly spaliny bezpečně odvedeny a rozptýleny do volného ovzduší.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty jsou

Čištění

     Domácnosti – sezonní provoz – pevné paliva  2xza rok

                                                   kapalné 1xza rok     

Kontrola    

     Domácnosti     1xza rok              

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je uložená na obecních stránkách:

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-34