Včelařský kroužek Lidečko, ZO ČSV Lidečko pro zájemce o včelaření oznamuje, že setkání mladých včelařů probíhají každou středu od 16:00 do 17:00 hodin v Lidečku v obecní dílně (Skautská klubovna). V případě zájmů můžete kontaktovat Roberta Šomana na tel. čísle 734 423 567.