MAS Hornolidečska – Poskytuje bezplatnou pomoc při přípravě žádosti do programu Nová zelená úsporám Light a výměny zdrojů tepla v nízkopříjmových domácnostech.