Upozorňujeme občany, že soutěž ve sběru pet víček a hliníku končí ke dni 27.11.2023. Pokud máte ještě víčka a hliník, prosíme odevzdat nejpozději v pondělí 27.11.2023 na OÚ.