Žárovky do koše nepatří

V domácnostech už v posledních letech klasické žárovky postupně mizí a nahrazují je úsporné světelné zdroje, zejména LED žárovky, případně kompaktní úsporné zářivky. Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Všechny žárovky obsahují užitečné druhotné suroviny, proto, když doslouží, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.

Zářivky, jak trubicové, tak kompaktní, navíc obsahují malé množství toxické rtuti a při uložení většího množství na skládkách komunálního odpadu by mohlo dojít k únikům rtuti nejen do ovzduší. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť transformuje do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu lidí i zvířat.

EKOLAMP se postará i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro

Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 se však stará také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle pravidel platných od ledna 2021 spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené žárovky včetně halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru dříve sbíraných světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?

Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé České republice.

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrné místo Lidečko je otevřeno v PO a ST 10:00 – 16:30 hodin a také v SO 07:00 – 10:30 hodin. Sběrné místo je dostupné pro občany Lidečka.

https://www.ekolamp.cz/cz/obce-a-sberna-mista/informovani