Na obecním úřadě se sešlo hned několik NALEZENÝCH VĚCÍ v naší obci: vysílačka, klíče, brýle, oblečení a jiné…. Tyto nálezy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě v Lidečku.

ZLATÝ ŘETÍZEK S PŘÍVĚŠKEM – 10.6.2024

Fotografii záměrně nezveřejňujeme ….

KLÍČ – 15.2.2023

KLÍČ – 14.12.2023

KLÍČE OD AUTA – 11.12.2023

KLÍČE – SVAZEK – 2.10.2023

VYSÍLAČKA – 17.8.2023

KLÍČE OD AUTA – 13.7.2023

BRÝLE

Z ustanovení § 1052 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Obec je povinna zajistit uložení věci po zákonem stanovenou dobu 3 let. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu (od doby zveřejnění na úřední desce), může ten, komu byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu a majitel se o ztracenou věc nepřihlásí, nabude obec nebo jiná osoba, které byla nalezená věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni svěřenému.

Obec Lidečko nepřebere:

 • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmiva, … aj.
 • věci silně znečištěné, plesnivé nebo zapáchající
 • věci viditelně poškozené, nebo nefunkční elektroniku apod.
 • věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost a poškození

Vydání věci:

 • obec nalezenou věc může vydat vlastníkovi, ale také tomu, kdo věc ztratil
 • lhůta pro vydání věci je 3 roky, pak již nelze věc vydat

Právní předpisy dle kterých se postupuje:

zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Kde lze nález odevzdat, převzít:

Obecní úřad Lidečko, 1. patro – podatelna.

v úředních hodinách podatelny:

PO, ST            7:00 – 12:00 hod., 13:00 – 16:30 hod.

ÚT         7:00 – 14:30 hod.

více informací na tel.: 571 447 945, 603 556 473            

e-mail:

Z ustanovení § 1052 zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku vyplývá, že kdo najde ztracenou věc, je povinen ji vydat tomu, kdo ji ztratil, nebo vlastníkovi. Nelze-li z okolností poznat, komu má být věc vrácena, a nepovažuje-li se věc za opuštěnou, oznámí nálezce bez zbytečného odkladu nález obci, na jejímž území byla nalezena, zpravidla do tří dnů. Byla-li však věc nalezena ve veřejné budově nebo ve veřejném dopravním prostředku, odevzdá nálezce nález provozovateli těchto zařízení.

Obec je povinna zajistit uložení věci po zákonem stanovenou dobu 3 let. Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu (od doby zveřejnění na úřední desce), může ten, komu byla věc svěřena, nakládat s věcí jako poctivý držitel.

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu a majitel se o ztracenou věc nepřihlásí, nabude obec nebo jiná osoba, které byla nalezená věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni svěřenému.

Z hlediska odpovědnostních vztahů obec nepřebírá:

 • věci, které rychle podléhají zkáze – potraviny, krmivo apod.
 • věci silně znečištěné, plesnivé nebo zapáchající
 • věci viditelně poškozené, nefunkční elektroniku apod.
 • věci, které již nemohou sloužit k účelům, ke kterému sloužit mají pro svou zjevnou nefunkčnost a poškození.

Vydání věci:

 • nově lze věc vydat nejen vlastníkovi, ale také tomu, kdo věc ztratil
 • lhůta pro vydání věci je 3 roky, pak již nelze věc vydat

Právní předpisy dle kterých se postupuje:

zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

Kde lze nález odevzdat, převzít:

Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 1. patro – podatelna.

v úředních hodinách podatelny:

po, stř.             8:00 – 17:00 hod.

út, čtv, pá         8:00 – 14:00 hod.

bližší informace na tel.: 577 440 071, 775 569 118            

e-mail: obec@lidecko.cz