Scholička Lidečko zve na příměstský tábor v termínu od 8. do 12. července, každý den od 7:30 do 15:30 ve farním centru. Přihlásit se mohou všechny děti ze scholičky i farnosti (primárně ve věku 5 – 11 let), které by se s námi chtěly vydat na POdivuhodnou POUť POuští.

Cena tábora činí 700 Kč.

Přihlášku si můžete vyzvednout vzadu na stolku nebo v sakristii a odevzdat taktéž v sakristii příp. na faře do schránky.

Informace a kontakt najdete také na plakátku.