Obec Lidečko informuje o konání 14. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko, které se uskuteční ve ST 22.5.2024 od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

Navržený program zasedání je zveřejněn na ÚD a na webu obce Lidečko (níže).