Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Zlínského kraje informuje občany o probíhající náborové kampani do řad příslušníků Policie České republiky. Případní uchazeči, či vážní zájemci o práci u policie, nechť se pro bližší informace obrátí na místně příslušné Obvodní oddělení Horní Lideč, a to v pracovní době mezi 07:00 – 15:00 hod. na tel. 974680721.

Taktéž můžete navštívit internetové stránky www.nabor.policie.cz , kde jsou zveřejněny všechny potřebné informace.