Série pěti besed „PODANÁ RUKA PEČUJÍCÍM“, které připravila Diakonie Vsetín pro všechny, kdo se doma starají o svého blízkého

Pečující se dozvědí, jak zvyšovat svoji odolnost při zátěži, jak dlouhodobě zvládat péči o druhého, dostanou možnost sdílet své zkušenosti nebo využít individuální konzultaci s lektorem.

Vstup na besedy je zdarma.

Harmonogram besed: 

21. května / Jak efektivně pomáhat svým blízkým a zároveň pečovat o sebe / Lektor: Mgr. Piotr Wardecki

4. června / Jak dobře začít den – ranní rituály, které přinášejí energii a radost a návyky, které nám pomohou zvládat celý den / Lektorka: Mgr. Irena Smékalová

18. června / Jak dobře ukončit den – večerní rituály, které pomohou ukončit celý den a návyky, které pomáhají k lepšímu spánku a odpočinku / Lektorka: Mgr. Irena Smékalová

9. července / Co nás pečující tíží? Vzájemné sdílení informací, rad a zkušeností / Lektorka: Mgr. Milena Orságová

6. srpna / Jsem na péči sám/a – sdílení pocitů, starostí, nejistot a radostí / Lektorka: Mgr. Milena Orságová

Všechna setkání proběhnou v prostorách Denního stacionáře Zahrada, který najdete na ulici Strmá 26 ve Vsetíně, v přízemí Domova Jabloňová. 

Začátek je vždy v 16 hodin, od 17:30 do 19 hodin bude možná individuální konzultace s lektorem na dané téma. 

Bližší informace získáte u vedoucí Denního stacionáře Zahrada Mgr. Mileny Orságové na čísle: 739 332 964 nebo e-mailu: orsagova@diakonievsetin.cz