Dětský den proběhl 2. června 2024 z důvodu podmáčeného terénu v Račném v areálu Farního centra v Lidečku.

V 11:00 hodin byla sloužena mše sv. za všechny složky v obci, za rozvoj spolkového života, za živé a zemřelé obyvatele Račného v kostele sv. Kateřiny. Poté se podával guláš a od 13:30 hodin byl zahájen program dětského dne. Byla připravena dětská soutěžní stanoviště, skákací hrad, občerstvení a jiné.

Více fotografií: https://eu.zonerama.com/Leap1/Album/11564159

Autor fotografií: Lea Petrůjová