Záměrem tohoto kroku je sdělit rodinám pečující o dítě se zdravotním znevýhodněním ve věku od narození do 7 let, že mají nárok na bezplatnou odbornou podporu. Terénní sociální služba raná péče za nimi přijede až domů a její poradkyně se věnují jak dětem, tak rodičům. Provedou rodiče kritickou situací související s handicapem jejich dítěte. Včasná odborná pomoc dokáže velmi pozitivně ovlivnit budoucí život dítěte i celé rodiny.