Úřední deska

07Říj 2015

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v územním obvodu Zlínského kraje. Nařízení SVS

23Zář 2015

Upozorňujeme občany, že ke dni 30. 9. 2015 je stanovený termín, pro uhrazení částky za SVOZ A TŘÍDĚNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU za rok 2015, a také POPLATEK ZA PSA. Vyzýváme proto občany, kteří ještě neuhradili dlužnou částku, aby tak učinili v nejbližších dnech. Vymáhání případných dlužných pohledávek bude předáno právníkům.

Translate »