Úřední deska

S prosbou o omezení používání zábavní pyrotechniky se ministr vnitra Vít Rakušan obrací dopisem k nám všem. V souvislosti s vražednými útoky, které se staly před letošními Vánocemi, žádá Vít Rakušan představitele obcí, aby upustili od plánovaných ohňostrojů a aby apelovali i na své spoluobčany, aby se i oni zdrželi používání zábavní pyrotechniky.  To nejmenší, […]