Památky

V obci se vyskytuje několik historicky významných staveb. Nejstarší stavbou je již zmíněný „barokní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské“. Kolem kostela býval dříve hřbitov. Dnes na jeho místě stojí „socha sv. Jana Nepomuckého“ (z roku 1753) a „barokní kamenný kříž“ (z roku 1756), které nechal zbudovat vlastník vsetínského panství Josef hr. Illesházy.

25-kostel sv. Kateřiny

Dále k významným památkám v obci patří budova „Fary“ (první zmínky pocházejí z roku 1500), „kamenný kříž na horním hřbitově“, „Boží muka na Polňáku“ (z roku 1956), „kamenný kříž u Baťů“, „kamenný kříž u Tichých“, „kaplička sv. Anežky České v osadě Račné“ (z roku 1949) „ohradní zeď a brána“ u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, „dřevěný kříž“ na Rovnicách, „pomník padlých v I. světové válce“, „pomník rumunského vojáka z II. světové války“, roubený dům „Fojtství čp. 125“, jedinečné dochované roubené valašské stavení z 18. století, převezené dne 12. března 1968 do Valašského muzea v Rožnově od Radhoštěm.

Dále se historickým památkám obce řadí původní dochovalé zvony, „ranní barokní zvon sv. Kateřiny“ z roku 1664, „ranní barokní zvon sv. Salvátora“ z roku 1665 a „obraz sv. Václava“ v oválném rámu asi z konce 17. století.