Školství

Mateřská školka

Mateřská školka Lidečko zahájila svůj provoz v září 1984, jako školka pro 90 dětí. Od roku 2003 je mateřská škola v právní subjektivitě a v roce 2006 – 2007 prošla celkovou rekonstrukcí budova školy i školní zahrada.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 50 dětí, se kterými pracují 3 učitelky. Úklid prostor zajišťuje 1 uklízečka a ve školní kuchyni pracují kuchařka a vedoucí stravování. Mateřská škola provozuje školní stravování pro žáky Základní školy Lidečko.

Od školního roku 2006/2007 byla zřízena při mateřské škole i školní družina, kterou navštěvuje 20 žáků základní školy a pracuje s nimi 1 vychovatelka. Výchova a vzdělání probíhá na základě školního vzdělávacího programu „Spolu v pohodě i nepohodě“.

Mateřská školka pravidelně pořádá

  • oslavu Dne dětí
  • rozloučení s předškoláky
  • školní výlet (ZOO Lešná)
  • besídka ke Dni matek (Jarní besídku)
  • velikonoční tvořeníčko
  • maškarní karneval
  • vánoční tvořeníčko
  • mikulášskou besídku s nadílkou

Více informací najdete na ms.lidecko.cz

Zakladní škola

Podrobné informace můžete nalézt v brožuře Základní škola Lidečko.

V obci se nachází Základní škola prvního stupně, kde chodí naší žáci do první až páté třídy. Roku 1645 byl na lidečskou faru dosazen Tomáš Fabricius. V soupise obročí k roku 1651 Fabricius uvedl mimo jiné, že fara i škola jsou podle jeho mínění v pořádku. Jde o první zmínku o lidečské škole.

O čtvrtstoletí později, pak čteme o prvním lidečském učiteli. Na konci opisu matričního svazku stojí tímto rokem datované potvrzení že opis je v nejlepším pořádku: „Andreas Zelinka, na ten čas rektor lidečský.“ V roce 1696 přichází do Lidečka Mikuláš Zigmundík, v únoru je poprvé zmíněn v matrice jako nový lektor lidečský. V roce 1837 byla postavena Náboženským fondem nová škola, z Lidečka do ní docházelo téměř 150 dětí. Škola byla pak ještě několikrát opravena. Roku 1881 byl realizována žádost o rozšíření školy na dvoutřídní. Od roku 1890 byla lidečská škola trojtřídní a v roce 1893 se dočkala nové budovy. Ta již byla dobře zbudována.

Nynější podoby se škole dostalo po rekonstrukci z let 1996 – 1998, kdy byla škola celkově opravena (nové stropy, rozvody el. energie, specializované učebny, …).

Více informací najdete na www.zslidecko.cz

Kontaktní informace