Český červený kříž

cck

V roce 1923 vznikla při hasičském sboru v Lidečku tzv. samaritánská stráž, která měla 5 členů. Jejím četařem byl zvolen p. Karel Matušinský. Léky a obvazový materiál si pořizovala samaritánská služba z darů, které dostávala za poskytnutí první pomoci. ledna 1951 byla založena v Lidečku základní organizace ČČK. Do čela organizace byla zvolena pí. Františka Šimarová. Skupina organizovala odběry krve, uspořádala 2 kurzy pro získání nových kvalifikovaných samaritánů. V roce 1954 měla členská základna již 72 členů.

V současné době je MS ČČK velmi aktivní složkou v obci. MS ČČK klade velký důraz na práci s dětmi a na pomoci při organizování různých akcí v obci v rámci Společenského klubu Lidečko.

Kroužek Mladých zdravotníků pracuje již léta a jeho členové dosahují velmi dobrých výsledků, jak v kraji, tak v republice. Děti a mládež se v tomto kroužku seznamují se základy první pomoci. Každý rok se účastní soutěže Hlídek mladých zdravotníků, který pořádá OS Vsetín a kde obsazují čelní místa.

Členky MS ČČK hodně pomáhají při různých kulturních, sportovních, charitativních akcí, které pořádá Společenský klub nebo obec.

MS ČČK zajišťuje v obci také zdravotnicko-osvětovou činnost pro širokou veřejnost pořádáním přednášek a školení – Zásady poskytnutí první pomoci, úrazy dětí i s ukázkami poskytnutí první pomoci.

K 1. 1. 2015 má naše členská základna 80 členů a 17 mládežníků.

MLADÍ ZDRAVOTNÍCI R. 2022